http://www.tholopotamousika.gr/montreal.htm

 

Tholopotamousion Association - "Agios Petros" Montreal, Quebec, Canada

3960 Notre Dame

Labal, Quebec H7W1S7

Canada

450-505-7376

 

John Vavoulas - President

304 Des Baladins

Laval Des Rapides, Quebec H7N 2E4

Canada

 

Stamatios Strongilos - Vice-President

 

Ifigenia Vavoulas - Secretary 1

 

Jenny Bolonakis - Secretary 2

 

John Gouvakis - Treasurer 1

 

Kostas Kariotakis - Treasurer 2

 

 

Councilors

Evangelos D. Mardas

Manolis Doulis

Andonios Psaroudis

Andonios Vatakis

Anna Sitara

Despina Vafiadi

Dimitra Moniodi

Despina Mardas

Ourania Martaki

Aggeliki Sitara

Petros Sitaras

Petros Stroubakis

Nick Vavoulas