May 2, 2007

 

To: Officers, Governors, Past Supreme Presidents, Chapter Presidents and members of the

       Chios Societies of America and Canada.

 

Dear Fellow Chians:

 

The Supreme Lodge of the Chios Societies of America and Canada would like to invite you to our next Quarterly Meeting to be hosted by the Chian Association of Toronto “Homer,” on Saturday, June 2, 2007, at 2:00 PM (EST) at the hall of:

St. John's Greek Orthodox Church
1385 Warden Avenue
Scarborough, ON - M1R 2S3 CANADA
Tel: (416) 759-9259

 

The Host Hotel will be:

Howard Johnson Toronto East
22 Metropolitan Road
Toronto, ON - M1R 2T6 CANADA

Tel: (416) 293 - 8171 Toll Free: 1-800-714-7496
Please mention:  United Chian Societies to receive the CAN$89 rate, plus tax.

 

Agenda:

1.     Assembly Opening

2.     Greetings from Supreme Governor/Chapter President – S. Vavoulas

3.     Reading of Minutes

4.     Supreme Treasurer’s Report

5.     Supreme President’s Remarks

6.     53rd National and 5th International Convention – Chios, Greece

7.     Report on establishment of the PanChian Foundation

8.     Report on Chios Societies Next Generation

9.     Topics from the floor  

 

The Supreme Lodge urges all Chapter Presidents, Governors, Past Presidents, Board of Directors, and members, to attend.

 

For further information:

Please contact:

Steve Vavoulas, Supreme Governor of Ontario, at: 415-498-5578

- or - Supreme President, Dimitrios B. Kontolios, at 201-960-9260, ASAP,

and don’t forget your passport!

 

(Greek Fonts)

  2 Maiou 2007

 

   ProV:  touV upatouV KubernhteV, kai touV ProedrouV twn Dioikhtikwn Sumbouliwn,

   twn sullogwn Melh των ΧΣΑ&Κ

                                                        

Agaphtoi SumpatriwteV kai Melh,

                                              

SaV proskaloume sthn Trimhniaia Sunedriash maV, pou qa ginei to Sabbato,

2 Iouniou 2007, kai wra 2:00 m.m., kai qa filoxenhqei apo to Χιωτικο Συλλογο <<Ομηρος>> του Τοροντου, στην aiqousa thV:

EkklhsiaV tou Agiou Iwannh
1385 Warden Avenue
Scarborough, ON - M1R 2S3 CANADA
Thl: (416) 759-9259

 

To xenodoceio maV qa einai sto:

Howard Johnson Toronto East
22 Metropolitan Road
Toronto, ON - M1R 2T6 -
CANADA

Tηλ: (416) 293 - 8171 Toll Free: 1-800-714-7496

Παρακαλουμε να αναφερετε το ονομα: United Chian Societies για να λαβετε την προκαθορισμενη τιμη των CAN$89.

 

Qemata:

1. Enarxh SunedriashV

2. CairetismouV Kubernhth/Proedrou Sullogou - S. BaboulaV

3. Anagnwsh kai epikurwsh praktikwn.

4. Anafora tameiou.

5. Anafora upatou Proedrou

6. 53o kai 5o Pagkosmio Ciwtiko Sunedrio sthn Cio

7. Anafora gia thn kaqierwsh gia to Pagciako Idruma

8. Anafora gia to Chios Societies Next Generation (Tmhma Neoi Enhlikoi)

9. Diafora

 

Gia perissotereV plhroforieV, thlefwnhsete:

StelioV BaboulaV, UpatoV KubernhthV tou Ontario, sto: 415-498-5578

- h ston -  Upato Proedro, Dhmhtrh Kontolio, 201-960-9260, To Suntomotero,

και μην ξεχασετε το διαβατηριο αας!